Γενικοί Καθαρισμοί

Ειδικευμένο προσωπικό, μεταφέρεται καθημερινά σε χώρους που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί γενικός καθαρισμός, ούτως ώστε να ανέβει το επίπεδο καθαριότητας του εκάστοτε χώρου.

Ελληνικα