Συντήρησης Κήπων – Πρασίνου

Η εικόνα ενός κτηρίου με κήπο – πράσινο είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα του κτηρίου χωρίς.

Εκτός όμως από αυτό ο κήπος και γενικά το πράσινο στο κτήριο, δημιουργεί στο προσωπικό της εταιρείας ευορία και καλή ψυχολογία με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγικότητα αλλά και όμορφο κλίμα στην περίμετρο του κτηρίου.

Η δημιουργία και η φροντίδα απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και φυσικά μεγάλη αγάπη για την σωστή εκτέλεση του έργου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται και να φαίνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο Γεωπόνος μας αναλαμβάνει καθημερινώς για εσάς :
• Κατασκευή & Συνθέσεις κήπων
• Συντήρηση κήπων & εσωτερικών φυτών
• Κλάδεμα δένδρων
• Μελέτη & κατασκευή αυτόματος ποτίσματος
• Λιπάνσεις – Αναζοωγωνίσεις – Φυτοχωματισμούς – Αναπλάσεις
• Αρχιτεκτονική κήπων – Ταράτσας – Τοπίων
• Κατασκευή & Συντήρηση γκαζόν
• Φωτισμό – Διακόσμηση κήπων & εσωτερικών χώρων – φυτών

Ελληνικα