Περιοδικές Εργασίες Καθαρισμού

Κινητά συνεργεία, όποτε παραστεί ανάγκη, παρέχουν περιοδικές εργασίες, με τον κατάλληλο – πάντα – εξοπλισμό.
Καθαρισμοί Υαλοπινάκων: Οι καθαρισμοί των υαλοπινάκων γίνονται με ειδικά κοντάρια με χρήση απιονισμένου νερού. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται, χρησιμοποιούνται και φερανοφόρα οχήματα ή καλάθια ασφαλείας.
Καθαρισμοί δαπέδων: Οι καθαρισμοί δαπέδων γίνονται με επαγγελματικές περιστροφικές μηχανές και σκούπες αναρρόφησης.

Ελληνικα