Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η DEVELOP FACILITY MANAGEMENT σε συνεργασία με έμπειρους γεωπόνους παρέχει υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνοντας έτσι λύση στους ανεπιθύμητους επισκέπτες όπως:
1. Τρωκτικά
2. Έντομα
3. Βακτήρια, ιογενή παράσιτα
4. Πάσης φύσεως παθογόνους μικροοργανισμούς
5. Απώθηση πουλιών & ερπετών
Διασφαλίζουμε αποτέλεσμα και γνώση, με χαμηλό κόστος, κατάθεση φακέλου και ιστορικού χρήσης υλικών περιορίζοντας κατά το ελάχιστο τον χρόνο ανταπόκρισης και την πιθανή εξάπλωση ή ενόχληση από τους παραπάνω ανεπιθύμητους επισκέπτες.

 

Εφαρμόζουμε επίσης ειδικευμένα προγράμματα HACCP για εγκαταστάσεις τροφίμων – ποτών έτσι ώστε να διασφαλίζονται όλα τα στάδια υλοποίησης της υπηρεσίας:
• Παραγωγή
• Τυποποίηση
• Αποθήκευση
• Μεταφορά
Η ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών, η συνεχής αναζήτηση νέων εφαρμογών και
νέων υλικών εγγυώνται το αποτέλεσμα και την υγεία ανθρώπων & ζώων στους χώρους όπου πραγματοποιείται η εφαρμογή.

Ελληνικα