ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACILITY MANAGEMENT

Η DEVELOP FACILITY MANAGEMENT έχει εξειδικευτεί και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, με αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Οι υπηρεσίες μας αφορούν την λειτουργία μίας εταιρείας , χωρίς να αποτελούν τον κύριο σκοπό αυτής. Στόχος μας η ενσωμάτωση της ομάδας μας στον χώρο του πελάτη με αφανή και διακριτικό τρόπο.
Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την DEVELOP FACILITY MANAGEMENT είναι οι ακόλουθες:
• Υπηρεσίες Eπαγγελματικού Kαθαρισμού.
• Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Απολύμανση, Μυοκτονία).
• Διαμόρφωση & Συντήρηση Κήπων.
• Παροχή προσωπικού
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Παροχή πυροσβεστικού εξοπλισμού

Υπηρεσίες Επαγγελματικού καθαρισμού

Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία, σεβασμό και υπευθυνότητα, η DEVELOP FACILITY MANAGEMENT ανήκει στις πλέον κορυφαίες εταρείες παροχής υπηρεσιών.
Προτεραιότητα μας, οι ανάγκες των πελατών μας και η άμμεση επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Προσπαθούμε να παρέχουμε πάντα ποιοτικές αλλά ταυτόχρονα και οικονομικές υπηρεσίες.
Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι οι εξής:
• Γενικοί καθαρισμοί
• Συντήρηση επαγγελματικού καθαρισμού
• Ειδικευμένοι καθαρισμοί χώρων και κτιρίων
• Περιοδικοί καθαρισμοί
• Καθαρισμός υαλοπινάκων
• Καθαρισμός και γυάλισμα μαρμάρινων επιφανειών
• Καθαρισμός χαλιών και μοκετών
• Καθαρισμός graffiti

Γιατί ξεχωρίζουμε?

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον επαγγελματικό καθαρισμό από το γενικό σύνολο που δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά.
1. Σωστή εκτίμηση έργου και απαιτήσεων
2. Αξιόπιστη κοστολόγηση έργου
3. Έμπειρο προσωπικό
4. Εκπαίδευση προσωπικού πριν την έναρξη κάθε έργου για την κάλυψη απαιτήσεων του συγκεκριμένου χώρου
5. Κατάλληλος Εξοπλισμός
6. Τεχνογνωσία χρήσης των κατάλληλων υλικών
7. Εποπτεία με χρήση reporting
8. 24ωρη υποστήριξη για πλήρη κάλυψη των έκτακτων αναγκών του πελάτη

Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς κανόνες μιας υγιούς συνεργασίας με σκοπό το κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα.
Ένας καθαρός χώρος δεν αποτελεί μόνο ένα υγιές περιβάλλον, αλλά δημιουργεί και τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μιας «ζεστής» φιλοξενίας προς τους επισκέπτες, καθώς επίσης και αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων στην επιχείρηση μας.
Το καθαρό περιβάλλον οργανώνει & φρεσκάρει το μυαλό μας.

Ελληνικα